Volg ons
Selecteer een pagina

Rotary Club Oostende organiseert 2 wandelingen naar aanleiding van de aankomst van de Stop Parkinson Walk in Oostende op zaterdag 10 oktober.

Wandeling 30 km:

Start : Esplanadeplein in De Panne.
Er is maar één startblok om 8u30.
Eindpunt van de wandeling is aan het KURSAAL in Oostende.
Schrijf je via dit online formulier in voor de Stop Parkinson Walk van 30 km van De Panne naar Oostende op zaterdag 10 oktober 2020.
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van €15 per persoon op rekeningnummer van Rotary Club Oostende BE71 7512 0254 8669.

Wandeling 10 km:

Start : CC De Branding in Middelkerke.
Elke wandelaar kiest een startblok vanaf 12u20 tot 15u00.
Eindpunt van de wandeling is aan het KURSAAL in Oostende.
Deze wandeling is bewegwijzerd dankzij de samenwerking met een wandelclub, Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende.
Elke deelnemer krijgt een stapperskaart en een drankje.
Schrijf je via dit online formulier in voor de Stop Parkinson Walk van 10 km van Middelkerke naar Oostende op zaterdag 10 oktober 2020.
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van €15 per persoon op rekeningnummer van Rotary Club Oostende BE71 7512 0254 8669.

Vragen over beide wandelingen kan u richten aan Luc Strybol van RC Oostende (luc.strybol@gmail.com).

***

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN REGELS GELDEND AAN HET VERTREK- EN AANKOMSTPUNT VAN DE STAPDAG EN ROND DE CAMPER

Het meestappen met de STOP PARKINSON WALK stappers gebeurt op eigen initiatief en niet op uitnodiging of op verantwoordelijkheid van de VZW STOP PARKINSON.

Uw aanwezigheid en deelname op en rond de evenementen van STOP PARKINSON geschiedt op eigen risico.

Aanwezigheid en deelname geschiedt mits het respecteren van de geldende COVID-19 maatregelen met bijzondere aandacht voor:

– SOCIAL DISTANCING : 1,50 m afstand houden
– MASKERDRACHT : ingeval verplicht door de gemeente of ingeval de afstand van 1,50 m niet kan worden gewaarborgd

STOP PARKINSON VZW en Rotary Club Oostende vrijwaren zich van iedere aansprakelijkheid.

STOP PARKINSON VZW en Rotary Club Oostende behouden zich het recht voor maatregelen te nemen bij het niet respecteren van bovenvermelde regels.